Čertovy kameny u města Jeseník

ČERTOVY   KAMENY

Pověst

Dávno tomu, kdy ještě zdejší nebe brázdili létající čertové a peklo mělo otevřené brány, na výběžku horského hřebene stával mocný hrad. 
   Když zemřel hradní pán, jeho paní chtěla udělat něco pro spásu duše své i poddaných. Dlouhé večery promlouvala se svým duchovním rádcem a doufala ve vykoupení z hříchů, jichž se nikdy nedopustila a ve vykoupení hříchů zdejších pracovitých a poctivých lidí. 
Začala proto budovat klášter pro zbožné mnichy, kteří by hospodařili na úrodné půdě pod horami a pomáhali by místním lidem s bojem o obživu a duchovně je vedli. 
   Nad hradem, v temných lesích, žila a lumpačila skupina čertů, ďáblů a satanášů. Neuznávali žádný řád, žádná pravidla, jen chtěli dělat zlo a škodit lidem z údolí, aby spadli do hříchu a oni měli dostatek zkažených duší pro své kotle. 
     A této partě zlořádů se v žádném případě nezamlouvala myšlenka, že by vedle jejich sídla postavili klášter. Vyslali svého vůdce, nejmocnějšího z ďáblů, aby letěl do pekla a vyprosil kouzlo na zničení lidského snažení. Než se čertí vyslanec vrátil z pekla, tak každou noc lidmi postavené dílo zlikvidovali. 
  Satanáš se vrátil se zprávou, že mohou jednorázově a s konečnou platností, celé stavbě zabránit tím, že údolí přehradí kameny a zatopí je. Jen to musí stihnout do ranního zakokrhání kohouta, do prvního ranního paprsku slunce. 
   Tu noc, jak se říká, se čerti ženili, vlastně létali s kameny a budovali mohutnou hráz na zadržení vody v údolí. Už už se zdálo, že své dílo dovedou ke zdárnému konci a údolí, včetně všech živých tvorů, bude ztraceno, ale ne, kohout zakokrhal, sluníčko vyslalo své zlaté paprsky z vrcholku Zlatého Chlumu do údolí a to bylo zachráněno. 
    Jen čertiska, lenošná a celá zlobná, poházela kameny, co zrovna nesla na stavbu hráze, po okolí. Překrásné údolí nám zůstalo zachováno a nad ním se tyčí mohutná hradba skal, skalních věží a obrovských kamenů, k jejichž prohlídce Vás všechny zvu. 
A nebojte se, skály jsou plné záchranářů, co zde mají cvičení, čerti jsou schovaní.                       
Share on Google Plus

About Marie Kanak

Jmenuji se Marie Kaňáková, pocházím z Olomoucka, miluji fotografování, hory, přírodu, ráda cestuji a ze svých cest se s Vámi ráda podělím o své zážitky v podobě krátkých textů a mých fotografií.