Podzim v Rychlebských horách - Stříbrný, Bučinský a Jesenný potok

P o d z i m   v   R y ch l e b á ch


Zelené koruny stromů se tiše chvějí v chladném větru nadcházejícího podzimu,


tetelí se strachem z budoucích plískanic,


svými listy pokrývají usínající zem, čekající na zimu


                                                      ony však zetlejí a  větve neokrášlí víc. 


Kapky deště vytvářejí na hladině potoka ježatou peřinu,


a závoj mlhy skrývá snů stromů na tisíc,


přáním všech živých bytostí, stromů, květů i zvěře, všech skřítků i víl je: NEZHYNU

 

a s touhou v srdci vzhlíží na noční oblohu, na dorůstající měsíc.


Štěrkovou cestu mám před sebou jak na dlani, až k ostrému ohybu


                                                       vítr z hor, ostrý severák mi rozdírá líc


                                                           duši svou zbavuji jejího neklidu


                                                   příslib jara si obouvá sedmimílový střevíc.


                                             Cestu svou mám stále před sebou, snad ji neminu


       jako doprovod mi hřejivým plamenem ozařuje šeď mlhy svit křemenů, nahrazujících zář mystických svíc


                                           všechny prohřešky divokým, krutým horám prominu


pokora, láska, naděje, střípky snů letí jaru vstříc


                                                     Potřebuji slovní zásobu víc a víc a víc a víc


                                         Tak nedokonalým člověkem jsem, snad si vzpomenu...
Share on Google Plus

About Marie Kanak

Jmenuji se Marie Kaňáková, pocházím z Olomoucka, miluji fotografování, hory, přírodu, ráda cestuji a ze svých cest se s Vámi ráda podělím o své zážitky v podobě krátkých textů a mých fotografií.